Tuesday, December 5, 2017

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS


                                                           


                                                                        Bratislava, 3. 12. 2017
                                                                                                             
 
VEC: Vyjadrenie Výboru Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS k prípadu  úmrtia 5 mesačného dieťaťa v obci Modrý Kameň dva dni po očkovaní.

V prvom rade vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad úmrtím malého dieťatka. Dávať do súvislosti jeho smrť s očkovaním je však predčasné a neodôvodnené. Nepoznáme totiž pravú príčinu úmrtia dieťaťa, ktorá sa stále iba zisťuje.
Podľa našich zistení dieťa dostalo dva dni pre úmrtím druhú dávku povinného očkovania, nasledujúci deň po očkovaní malo zvýšenú teplotu 37st. Prvú dávku očkovania znášalo bez akýchkoľvek vedľajších reakcií.
Vyzývame rodičov, aby nepodliehali panike a dávali svoje deti očkovať. Očkovanie ochráni ich deti pred vážnymi chorobami, ktoré neraz zanechávajú vážne trvalé následky a môžu byť aj príčinou úmrtia.

Členovia výboru SEVS:

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH - prezident SEVS, vedúca Katedry epidemiológie FVZ SZU Bratislava
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH - vedecký sekretár SEVS, hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. - podpredseda SEVS, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH - hlavný odborník hlavného hygienika SR pre epidemiológiu, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Trenčín
MUDr. Erika Böhmová - ústavný hygienik, primár Oddelenia centrálnej sterilizácie, primár Oddelenia liečebnej výživy a stravovania, Onkologický ústav sv. Alžbety
MUDr. Andrea Kološová, PhD. - regionálny hygienik, RÚVZ Komárno
MUDr. Eva Striežová - regionálny hygienik, RÚVZ Žiar nad Hronom
MUDr. Silvia Kontrošová - vedúc oddelenia podpory zdravia RÚVZ Banská Bystrica
MUDr. Viera Morihladková - zástupca regionálneho hygienika RÚVZ v Banskej Bystrici
RNDr. Eva Matušková - vedúca odd. hygieny detí a mládeže, RÚVZ Nové Zámky
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
MUDr. Adriana Strečková

Sunday, August 13, 2017

Do pozornosti sa mi dostal článok:

Chcela by som na neho reagovať:
„Je smutné, že rodičia zmenia názor na očkovanie až vtedy, keď je ich dieťa v ohrození života. Je to potvrdenie toho, čo sama matka tvrdí. Kampaň proti očkovaniu nie je postavená na odborných argumentoch, ani na dlhoročných skúsenostiach lekárov, ale na emóciách.
Ak rodič z týchto negatívnych emócii vytriezvie akýmkoľvek spôsobom, je to hodné obdivu, nie odsúdenia.  Vôbec sa nečudujem, že ju správca antivax portálu vyradil. Podľa ich pravidiel, kto nesúhlasí so všetkým, čo je tam napísané, ten tam nepatrí. Nechápem však, prečo ju neprijali zástancovia očkovania. Veď ona mala veľkú odvahu priznať sa, že urobila chybu, ktorú chce napraviť a navyše povedať to ostatným.  To vôbec nie je ľahké. Klobúk dolu! Jej príbeh pomôže mnohým rodičom, ktorí sa rozhodujú, či majú dať svoje dieťa zaočkovať. To má veľký význam. A mala by byť príkladom pre ostatných, ktorí majú podobné skúsenosti. Pretože ich je viac. Nemajú však odvahu prehovoriť, hanbia sa. Lekári tiež nemôžu o takýchto príbehoch rozprávať, lebo musia dodržiavať lekárske tajomstvo.

Michaela, ďakujem Vám.“

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, 
vedúca Katedry epidemiológie,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Thursday, July 20, 2017

CHLAPEC OCHOREL NA TETANUS PO PÁDE Z BICYKLA


10 ročný neočkovaný chlapec ochorel v Taliansku na tetanus po tom, čo spadol z bicykla a poranil si hlavu.

V súvislosti s týmto prípadom je potrebné poukázať na stránku Sloboda v očkovaní, kde pán Filo tvrdí trestuhodné veci.

Z nich vyberám tie najobludnejšie.
  • Kyslík v krvi (do ktorej sa dostal v pľúcach) neumožní tetanovej baktérii fungovať (a teda tvoriť toxín, a teda škodiť) - nie je to pravda, poranenie musí byť len povrchové s prístupom kyslíku zo vzduchu, aby zabránil ochoreniu.
  • Tetanus dostávajú prevažne až dôchodcovia, ktorí už sa málo hýbu (a sú málo prekrvení) - nie je to pravda, dôchodcovia ho dostávajú preto, lebo neboli buď vôbec očkovaní, alebo preočkovaní.
  • Riziko tetanu u menšieho dieťaťa je teda extrémne blízke nule, rozhodne výrazne nižšie než riziko zásahu bleskom a oveľa oveľa nižšie než riziko úmrtia pri autonehode - nie je to pravda, u neočkovaných detí je riziko vzniku tetanu pri poranení veľmi vysoké.
  • Stále sa tetanus dá liečiť injekčným podaním vitamínu C - najväčší a NAJNEBEZPEČNEJŠÍ  BLUD!
  • Zo slovenskej štatistiky, kde sa uvádza úmrtnosť (správne je smrtnosť) na tetanus až u 50% chorých - TO JE PRAVDA (napriek liečbe = napriek podávaniu hotových protilátok a preočkovaniu) - TO NIE JE PRAVDA, CHORÍ NEBOLI PREOČKOVANÍ), to tak vyzerá, že v každom druhom prípade je očkovanie proti tetanu nanič - to nie je pravda, pretože nemáme ochorenia na tetanus u očkovaných a riadne preočkovaných.
  • Čo sa veku týka, tak s ohľadom na vekovo špecifickú štatistiku najnižší vek, v ktorom by sa možno očkovanie proti tetanu už mohlo oplatiť, bude niekde nad 40 rokov - nie je to pravda, ak matka nechce hazardovať so životom dieťaťa, mala by ho dať riadne zaočkovať v prvom roku veku.
  • Ad strašenie "hiníkom": 
         Alteana (max. 1 mg hliníka),                           
         Tetavax (0,6 mg hliníka), 
         Vacteta (max. 0,7 mg hliníka)

Dieťa má byť očkované v prvom roku veku tromi dávkami šesť valentnej vakcíny napr. Infanrix Hexa, ktorá obsahuje 0,5mg  Al(OH)3) a 0,32mg (AlPO4) a chráni dieťa proti 6 chorobám vrátane tetanu. Pritom materským mliekom v prvom roku života dostane dieťa do organizmu  - 14mg.

A tomuto naše matky veria. Hrajú si s vlastnými deťmi "ruskú ruletu".

     Tetanus je ochorenie, ktoré nie je prenosné z človeka na človeka, ale  je infekčné.  Spôsobuje ho baktéria, ktorá sa vyskytuje v čreve cicavcov, hlavne koní, môže sa vyskytovať aj v čreve niektorých ľudí.  V pôde a prachu prežíva veľmi dlho – roky.  Riziko infikovania hrozí  pri otvorených poraneniach,  ktoré najčastejšie vznikajú pri športe, autohaváriách alebo domácich prácach vo vonkajšom prostredí.  Tetanická baktéria produkuje nervový jed tetanospasmín.  Jeho účinkom vznikajú  bolestivé napnutie svalstva, zvyčajne na celom tele. Aby ste si tú bolesť vedeli predstaviť, tak si spomeňte, keď ste niekedy dostali kŕče do lýtkového svalu. Chorý na tetanus má také bolesti vo všetkých svaloch. Pacienti nemôžu otvoriť ústa a nemôžu ani prehĺtať, majú kŕč v dýchacích svaloch, môžu sa udusiť.  Boli zaznamenané aj prípady prenosu tetanu znečistenými striekačkami pri narkománii. 

Tuesday, May 9, 2017


„Prekonať ochorenie je oveľa horšie ako prekonať účinky očkovania"prof. Zuzana Krištúfková v Ráne na eFeMku dňa 7.4. 2017.

Wednesday, May 3, 2017

KOLEKTÍVNA IMUNITA -

Prečo vaše očkovanie pomáha ostatným

Animácia šírenia nákazy pri 0%,  25%, 50%, 75%, 90% a 95%-tnej zaočkovanosti populácie vysvetľuje ako funguje kolektívna ochrana.

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...