Tuesday, November 27, 2012

Mýtus o chrípke č. 7: Očkovanie je prínosom len pre farmaceutické firmy


Na základe výsledkov v porovnávacích štúdiách  je zrejmé, že  očkovanie proti chrípke vedie k úsporám finančných prostriedkov a je základným   prostriedkom na  zachovanie pracovného procesu v čase chrípkovej epidémie, má základný nielen zdravotný ale aj ekonomický význam pre spoločnosť. Nicol a kol. dokázali, že očkovanie zamestnancov znižuje  práceneschopnosť o 40% v porovnaní neočkovanými zdravými pracujúcimi osobami. Správna vakcinačná stratégia môže v pracovnom procese v priemere ušetriť 13,66 USD na 1 očkovanú osobu. Je známe, že zamestnávatelia investujú oveľa viac finančných prostriedkov na ochranu svojich firiem pred počítačovými vírusmi, ako na ochranu svojich zamestnancov pred chrípkovými vírusmi.

V ďalšej štúdii sa zistilo, že aj napriek odlišnosti v  stupni chorobnosti v troch lokalitách, chrípka a chrípke podobné ochorenia sa vyskytovali u vakcinovaných v rozsahu od  5,03 % do 15,09 %, kým u nezaočkovaných osôb sa ich výskyt pohyboval od 30,31 % do 47,16 %. Efektivita vakcinácie sa pohybovala od 68 do 84,8 %. Hlavný ekonomický prínos bol zistený v nižšej absencii v zamestnaní. Úspory na PN u vakcinovaného zamestnanca boli v priemere od 6,45 do 73,1 USD s hornou hranicou od 89,3 až 737 USD.


V čase epidémií sa zvyšujú náklady aj pre zdravotníctvo. Zvyšuje sa počet osôb ošetrených v ambulanciách praktických lekárov. Ak dôjde k bakteriálnej superinfekcii, zvyšujú sa náklady na liečbu. Nie zriedkavo dochádza k nasadeniu viacerých druhov, resp. kombinácií antibiotík,  kým dôjde k uzdraveniu. Ak sú postihnuté osoby v pracovnom pomere, predlžuje sa ich práceneschopnosť. Zároveň sa zvyšuje tlak na nemocničné lôžka a stúpa hospitalizovanosť. Údaje zo štúdií vykonaných v USA potvrdzujú, že sa hospitalizovanosť spojená s chrípkou v priebehu epidémie u rizikových skupín zvyšuje až 10-násobne. Náklady na liečbu sa zvyšujú aj tým, že dôjde k zhoršeniu základného ochorenia a často k priamemu ohrozeniu života. Hospitalizovanosť sa v priebehu epidémií zvyšuje aj u nerizikových skupín populácie, jej nárast je však relatívne nižší ako  u osôb, ktoré patria do skupín vo vysokom riziku vzniku komplikácií.


No comments:

Post a Comment

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...