Wednesday, May 22, 2013

OTVORENÝ LIST KONGRESU SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH – vyjadrenie k vakcinačnej politike (2. júna 2008)

Ako obhajcovia verejného zdravia, písomne vyjadrujeme podporu očkovaniu a obavy o tých, ktorí sa na základe neopodstatnených tvrdení o rizikách očkovania rozhodli svoje deti neočkovať. Žiadny medicínsky zákrok nie je bez rizika, očkovacie látky sú však mimoriadne bezpečné a vážnejšie nežiaduce účinky sú po nich veľmi zriedkavé. Vakcíny sú testované vo veľkých klinických skúškach, sú regulované americkou FDA (Food and Drug Administration) a sú predmetom prebiehajúceho komplexného sledovania FDA, CDC (the Centers for Disease Control and Prevention – Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení) a medzinárodne spoločenstvom verejného zdravotníctva.
Správne navrhnuté a prebiehajúce vedecké štúdie sú jedinou platnou metódou, vhodnou na dôkaz príčiny a následku v medicíne. Porušením ich základných pravidiel vznikajú teórie, založené na iných ako vedeckých princípoch, ktoré vedú veľa rodičov k záveru neočkovať svoje deti. Následky tohto rozhodnutia sú závažné a hlboké. Rozhodnutie neočkovať totiž nie je len individuálnym rozhodnutím. Tieto ochorenia rozširujú z človeka na človeka a preto rozhodnutie neočkovať dieťa ohrozuje vakcínou preventabilnými ochoreniami nielen vlastné – neočkované dieťa, ale umožňuje ich rozšírenie na okolitú komunitu, vrátane detí, príliš mladých na očkovanie a imunodeficientných pacientov. Prebiehajúca epidémia osýpok - osýpok je v súčasnosti jasným príkladom tejto skutočnosti. V úvode vznikla vďaka neočkovaným deťom, ktoré rozšírili infekciu na ostatných, vrátane detí, ktoré ich rodičia odmietli zaočkovať a detí mladších ako 1 rok, ktoré zatiaľ  proti osýpkam neboli očkované.
Bezpochyby očkovanie je jedným z najvýznamnejších úspechov medicíny v histórii. Hrozba pravých kiahní - varioly bola úplne odstránená, detská obrna  - poliomyelitída, ktorá kedysi poškodzovala a usmrcovala desiatky z tisícov  detí ročne, dnes cirkuluje len v niekoľkých krajinách a je cieľom eradikácie. Výskyt bakteriálneho zápalu mozgových blán - meningitídy dramaticky poklesol vďaka zavedeniu troch očkovacích látok, ktoré bojujú s rôznymi formami tohto smrteľného ochorenia. Zoznam ochorení, ktoré boli vďaka očkovaniu takmer eliminované je dlhý, jeho výsledkom je záchrana miliónov životov. Avšak, s výnimkou varioly, ktorékoľvek z týchto ochorení sa môže vrátiť a aj sa vráti, ak sa v očkovaní poľaví.
Pre zdravie nášho národa je životne dôležité, aby politici pevne podporovali očkovanie a odmietali tvrdenia, ktoré nemajú vedecký základ.

Národní Signatári

1.    Academic Pediatric Association
2.    American Academy of Family Physicians
3.    American Academy of Neurology
4.    American Academy of Otolaryngology –
5.    Head and Neck Surgery
6.    American Academy of Pediatrics
7.    American College of Chest Physicians
8.    American College of Obstetricians and Gynecologists
9.    American College of Osteopathic Surgeons
10.  American College of Physicians
11.  American College of Preventive Medicine
12.  American College of Radiology
13.  American Gastroenterological Association
14.  American Immunization Registry Association
15.  American Medical Association
16.  American Nurses Association
17.  American Osteopathic Academy of Orthopedics
18.  American Pharmacists Association
19.  American Public Health Association
20.  American Society for Reproductive Medicine
21.  American Society of Pediatric Nephrology
22.  Association for Prevention Teaching and Research
23.  Association of Immunization Managers
24.  Association of Military Surgeons of the United States
25.  Association of State and Territorial Health Officials
26.  Child Neurology Society
27.  Children’s Health Fund
28.  Council of State and Territorial Epidemiologists
29.  Emory Vaccine Center
30.  Every Child By Two
31.  Hepatitis Foundation International
32.  Immunization Action Coalition
33.  Infectious Diseases Society of America
34.  March of Dimes
35.  Meningitis Angels
36.  National Association of City and County Health Officials
37.  National Association of Pediatric Nurse Practitioners
38.  National Association of School Nurses
39.  National Foundation for Infectious Diseases
40.  National Network of Immunization
41.  Nurses and Associates
42.  Nurse Practitioner Healthcare Foundation
43.  Parents of Kids with Infectious Diseases (PKIDS)
44.  Partnership for Prevention
45.  Pediatric Infectious Diseases Society
46.  The Task Force for Child Survival and Development
47.  Vaccine Education Center at the Children’s Hospital of Philadelphia
48.  Voices For Vaccines

Štátne a miestne inštitúcie

49.    Arizona Partnership for Immunization
50.    California Immunization Coalition
51.    Central Virginia Health Services
52.    Charles City Regional Health Services (VA)
53.    Colorado Children's Immunization Coalition
54.    Colorado Influenza and Pneumococcal Alert Coalition
55.    Consortium for Healthy and Immunized Communities, Inc. (OH)
56.    Danbury Visiting Nurse Association (CT)
57.    Garfield County Immunization Coalition (OK)
58.    Greater Grand Forks Immunization Coalition (ND)
59.    Greater Salt Lake Immunization Coalition
60.    Health Care Council of Orange County (CA)
61.    Healthy Community Immunization Coalition (CA)
62.    Hillsborough County Immunization Task Force (FL)
63.    Immunization Coalition of Summit County (OH)
64.    Immunization Coalition of Washington, DC
65.    Immunization Collaboration of Tarrant County (TX)
66.    Immunization Task Force – Metro Omaha
67.    Larimer County Immunization Coalition (CO)
68.    Louisiana Shots for Tots Coalition
69.    Maryland Partnership for Prevention
70.    Massachusetts Academy of Family Physicians
71.    Massachusetts Chapter of the American Academy of Pediatrics
72.    Massachusetts Immunization Action Partnership
73.    Mid America Immunization Coalition (MO)
74.    Northeastern Rural Health Clinics (CA)
75.    Oklahoma County Immunization Coalition
76.    Oregon Adult Immunization Coalition
77.    Oregon Partnership to Immunize Children
78.    Philadelphia Immunization Coalition
79.    Project Immunize Virginia
80.    Rhode Island Department of Health
81.    Childhood Immunization Coalition
82.    San Francisco Immunization Coalition
83.    San Juan Unified School District Health Services (CA)
84.    Texas Public Health Association
85.    Tulsa Area Immunization Coalition
86.    Utah County Immunization Coalition (UT)
87.    Utah Every Child By Two Immunization Coalition

Wednesday, May 15, 2013

Krajina odborníkov

Sme krajina odborníkov takmer na všetko. V posledných dňoch najmä na hokej. Najväčší odborníci sa prejavili po prehrách našich reprezentantov. Boli to ľudia, ktorí videli puk hádam iba v televízii. O to viac to našich reprezentantov bolelo. Už je to raz tak. Keď môžu byť najväčší odborníci na očkovanie informatici, chemici, stavebné inžinierky a speváci, tak potom sa nečudujme, že na hokej je odborníkom každý.

Monday, May 13, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 1. časť 

Na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR sa píše: „Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak, ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom, aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov – pediatrov, epidemiológov, imunológov a ďalších zainteresovaných odborníkov. Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované by nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má, alebo nemá byť povinné.“ Je skutočne rodič absolútne nekompetentný rozhodnúť, najmä, ak existuje aj dobrovoľné očkovanie, kde už kompetentný rozhodnúť je?

Každý zdravotnícky výkon má byť založený na vzájomnej dôvere pacienta a lekára. Keď príde pacient so zapáleným slepým črevom, dnes nikto nepochybuje (dúfam), že sa musí podrobiť operácii, aby črevo neprasklo. Jeho obsah v dutine brušnej by totiž ohrozil život pacienta. Nikto dnes neváha, aj keď sa po operácii môžu vyskytnúť komplikácie. Podobne to bolo donedávna aj s očkovaním. Ľudia brali očkovanie ako vymoženosť, nie ako povinnosť. Najmä tí, ktorí ešte videli umierať na choroby, proti ktorým sa povinne očkuje.
Medzi povinné očkovania sa totiž zaraďujú tie choroby, ktorých priebeh je veľmi závažný, môže ohroziť život, alebo zanechať trvalé následky. Keby to tak nebolo, štát by určite nebol ochotný investovať finančné prostriedky na prevenciu banálnych ochorení. Neviem, či si rodičia, ktorí váhajú alebo odmietajú dať dieťa zaočkovať, plne uvedomujú, akému riziku svoje dieťa vystavujú. Rada by som im to v stručnosti pripomenula:
Detská obrna (poliomyelitída) je vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva ochrnutie kostrového svalstva, najčastejšie dolných končatín. Trvalé následky po ochorení, najčastejšie ochrnutie dolných končatín zostáva u 15% chorých a asi rovnaká proporcia chorých zomiera. Antibiotiká na detskú obrnu neúčinkujú, pretože ju spôsobuje vírus. Liečba je len podporná.
Záškrt (diftéria) je veľmi ťažké infekčné ochorenie spôsobené baktériou, ktorá tvorí nervový jed. V hrdle dochádza k tvorbe pablán, ktoré sťažujú dýchanie, môžu viesť až k zaduseniu. Pôsobením jedu sú poškodzované nervy, dochádza k ochrnutiu hlasiviek, hltacích svalov až končatín. Najčastejšie komplikácie sú zápal srdcového svalu, obrna mäkkého podnebia, iných svalov a poškodenie pečene a obličiek. Lieči sa antibiotikami a protijedom. Hoci k väčšine úmrtí dochádza v súčasnosti v krajinách s trvale vysokým výskytom, najvyššia smrtnosť (počet zomrelých z počtu chorých) je v krajinách s ojedinelým výskytom. Je to najmä z dôvodov oneskorenia rozpoznania choroby a tým aj oneskorenia liečby. Najväčšie riziko úmrtia  je u dojčiat, ale zomierajú aj dospelí. Ak sa s liečbou nezačne včas, zomiera až 40% chorých.
Tetanus je ochorenie, ktoré sa pri plnom vedomí chorého prejavuje sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva (tzv. trizmus), šijového svalstva a neskôr celého trupu. V ďalšom priebehu dochádza ku vzniku  kŕčov po rôznych vonkajších podnetoch. Ochorenia prebiehajú ťažko a približne 50% chorých napriek liečbe umiera.
Čierny kašeľ (pertussis) je prudko nákazlivé ochorenie, ktoré sa prejavuje záchvatmi kašľa, ktoré často končia zvracaním, dochádza až k zástave dýchania. Je to vplyvom jedu, ktorý produkuje baktéria spôsobujúca ochorenie. Jed spôsobí ochrnutie až rozpad  riasinkovej výstelky dýchacích ciest. Najčastejšou komplikáciou je zápal pľúc a zápal mozgu.  Najťažší priebeh je u detí v prvom roku života, kedy napriek liečbe zomiera až 80% chorých.
Vírusový zápal pečene typu B (hepatitída typu B) je ochorenie, ktoré sa nazýva aj tichý zabijak a to preto, lebo veľmi často prechádza do chronickej formy a končí cirhózou a rakovinou pečene.
Invazívne hemofilové nákazy sa odlišujú od bežných hemofilových nákaz, pretože ide o ťažké infekcie s rýchlym priebehom, často končiace smrťou. Prejavujú sa ako zápal hrtanovej príchlopky, zápaly mozgových blán, otrava krvi (sepsa). Ohrozujú najmä deti do 5 rokov veku. Ak sa podarí ochorenie prežiť, zanechávajú často trvalé následky, najmä poškodenie sluchu, poškodenie mozgu s poruchou reči, koordinácie pohybu, poruchou psychiky a častými prudkými bolesťami hlavy.
Invazívne pneumokokové nákazy sú rovnako nebezpečné, prejavujú sa ako hnisavé zápaly mozgových blán, otravy krvi (sepsy), ťažké zápaly pľúc s vysokou proporciou úmrtí a trvalých následkov.
Osýpky sú často považované za bežné detské ochorenie prejavujúce sa vyrážkou a vysokou teplotou. Menej často sa však spomínajú komplikácie. Zápal stredného ucha dostane 1 z 10 chorých detí, zápal pľúc 1 z 20, zápal mozgu 1 z 1 000 a rovnako 1 z 1 000 chorých detí zomrie. U tehotných žien hrozí potrat alebo predčasné narodenie dieťaťa. Ešte závažnejšie sú neskoré komplikácie, keď po prekonaní ochorenia v rannom detstve môže vírus pretrvávať v mozgu, po čase sa aktivovať a spôsobiť smrteľné degeneratívne ochorenie pri ktorom postupne odumiera nervová sústava  nazývané subakútna sklerotizujúca panencefalitída. Viac na webovej stránke: www.ockovanieinfo.sk
Ružienka je tiež horúčkovité ochorenie s výsypom, spojené so zdurením uzlín za ušami a v záhlaví. Závažnou komplikáciou ochorenia je poškodenie plodu – hluchota, slepota, poškodenie srdca a ďalších vnútorných orgánov, ak matka prekoná ochorenie v prvom trimestri tehotenstva. Práve pre častý výskyt tzv. vrodeného rubeolového syndrómu u detí matiek, ktoré v tehotenstve prekonali toto ochorenie, bolo očkovanie zaradené do pravidelného očkovania. 
Mumps je ochorenie sprevádzané teplotou, nápadným zdurením príušnej žľazy a iných žliaz. Ochorenie môže komplikovať zápal semenníkov, resp. vaječníkov končiaci neplodnosťou, zápal slinivky brušnej a zápal mliečnych žliaz najmä u dospelých osôb.
Kto má pochybnosti o závažnosti ochorení, proti ktorým sa očkuje, môže sa o rizikách neočkovania presvedčiť na webovej stránke: http://shotbyshot.org/


Thursday, May 2, 2013

123 vedeckých článkov, ktoré sa zaoberajú vzťahom thiomersalu ku vzniku autizmu


1.                  Albizzati A, Morè L, Di Candia D, Saccani M, Lenti C. Normal concentrations of heavy metals in autistic spectrum disorders. Minerva Pediatr. 2012 Feb;64(1):27-31.
2.                  Andrews N, Miller E, Grant A, Stowe J, Osborne V, Taylor B. Thimerosal exposure in infants and developmental disorders: a retrospective cohort study in the United kingdom does not support a causal association. Pediatrics. 2004 Sep;114(3):584-91.
3.                  Artigas-Pallarés J. Autism and vaccinations: the end?.Rev Neurol. 2010 Mar 3;50 Suppl 3:S91-9. Review. Spanish.
4.                  Aschner M, Ceccatelli S. Are neuropathological conditions relevant to ethylmercury exposure? Neurotox Res. 2010 Jul;18(1):59-68.
5.                  Baker JP. Mercury, vaccines, and autism: one controversy, three histories. Am J Public Health. 2008 Feb;98(2):244-53.
6.                  Bazzano A, Zeldin A, Schuster E, Barrett C, Lehrer D., Vaccine-related beliefs and practices of parents of children with autism spectrum disorders. Am J Intellect Dev Disabil. 2012 May;117(3):233-42.
7.                  Bell J, Abdul-Rahman O, Buttross S. Autism and vaccines: search for cause amidst controversy. J Miss State Med Assoc. 2011 Feb;52(2):35-8.
8.                  Berman RF, Pessah IN, Mouton PR, Mav D, Harry J. Low-level neonatal thimerosal exposure: further evaluation of altered neurotoxic potential in SJL mice. Toxicol Sci. 2008 Feb;101(2):294-309. Epub 2007 Oct 31.
9.                  Bernard S. Association between thimerosal-containing vaccine and autism. JAMA. 2004 Jan 14;291(2):180; author reply 180-1.
10.              Blaxill MF, Redwood L, Bernard S. Thimerosal and autism? A plausible hypothesis that should not be dismissed. Med Hypotheses. 2004;62(5):788-94.
11.              Cantor JS. The vaccine controversy. J Am Dent Assoc. 2004 Jul;135(7):862, 864; author reply 864.
12.              Cave SF. The history of vaccinations in the light of the autism epidemic. Altern Ther Health Med. 2008 Nov-Dec;14(6):54-7. Review.
13.              Clements CJ, McIntyre PB. When science is not enough - a risk/benefit profile of thiomersal-containing vaccines. Expert Opin Drug Saf. 2006 Jan;5(1):17-29. Review.
14.              Clifton JC 2nd. Mercury exposure and public health. Pediatr Clin North Am. 2007 Apr;54(2):237-69, viii. Review.
15.              Cohly HH, Panja A. Immunological findings in autism. Int Rev Neurobiol. 2005;71:317-41. Review.
16.              Coury DL, Nash PL. Epidemiology and etiology of autistic spectrum disorders difficult to determine. Pediatr Ann. 2003 Oct;32(10):696-700.
17.              de Los Reyes EC. Autism and immunizations: separating fact from fiction, Arch Neurol. 2010 Apr;67(4):490-2.
18.              DeStefano F. Thimerosal-containing vaccines: evidence versus public apprehension. Expert Opin Drug Saf. 2009 Jan;8(1):1-4.
19.              DeStefano F. Vaccines and autism: evidence does not support a causal association.Clin Pharmacol Ther. 2007 Dec;82(6):756-9. Epub 2007 Oct 10. Review.
20.              Doja A, Roberts W. Immunizations and autism: a review of the literature. Can J Neurol Sci. 2006 Nov;33(4):341-6. Review.
21.              Dórea JG. Making sense of epidemiological studies of young children exposed to thimerosal in vaccines.Clin Chim Acta. 2010 Nov 11;411(21-22):1580-6.
22.              Drum DA. Are toxic biometals destroying your children's future? Biometals. 2009 Oct;22(5):697-700.
23.              Duszczyk-Budhathoki M, Olczak M, Lehner M, Majewska MD. Administration of thimerosal to infant rats increases overflow of glutamate and aspartate in the prefrontal cortex: protective role of dehydroepiandrosterone sulfate.Neurochem Res. 2012 Feb;37(2):436-47.
24.              Edlich RF, Olson DM, Olson BM, Greene JA, Gubler KD, Winters KL, Kelley AR, Britt LD, Long WB 3rd.  Update on the National Vaccine Injury Compensation Program. J Emerg Med. 2007 Aug;33(2):199-211. Epub 2007 Jun 18. Review.
25.              Epstein RA. It did happen here: fear and loathing on the vaccine trail. Health Aff (Millwood). 2005 May-Jun;24(3):740-3.
26.              Fitzpatrick M. The end of the road for the campaign against MMR. Br J Gen Pract. 2007 Aug;57(541):679.
27.              Folb PI, Bernatowska E, Chen R, Clemens J, Dodoo AN, Ellenberg SS, Farrington CP, John TJ, Lambert PH, Macdonald NE, Miller E, Salisbury D, Schmitt HJ, Siegrist CA, Wimalaratne O. A global perspective on vaccine safety and public health: the Global Advisory Committee on Vaccine Safety. Am J Public Health. 2004 Nov;94(11):1926-31.
28.              Fombonne E, Zakarian R, Bennett A, Meng L, McLean-Heywood D. Pervasive developmental disorders in Montreal, Quebec, Canada: prevalence and links with immunizations. Pediatrics. 2006 Jul;118(1):e139-50.
29.              Fombonne E. Thimerosal disappears but autism remains. Arch Gen Psychiatry. 2008 Jan;65(1):15-6
30.              François G, Duclos P, Margolis H, Lavanchy D, Siegrist CA, Meheus A, Lambert PH, Emiroğlu N, Badur S, Van Damme P. Vaccine safety controversies and the future of vaccination programs. Pediatr Infect Dis J. 2005 Nov;24(11):953-61. Review.
31.              Gallagher CM, Goodman MS.  Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002. J Toxicol Environ Health A. 2010;73(24):1665-77.
32.              Geier D, Geier MR. Neurodevelopmental disorders following thimerosal-containing childhood immunizations: a follow-up analysis. Int J Toxicol. 2004 Nov-Dec;23(6):369-76.
34.              Geier DA, Geier MR.  A two-phased population epidemiological study of the safety of thimerosal-containing vaccines: a follow-up analysis. Med Sci Monit. 2005 Apr;11(4):CR160-70. Epub 2005 Mar 24.
35.              Geier DA, Geier MR.  An assessment of downward trends in neurodevelopmental disorders in the United States following removal of Thimerosal from childhood vaccines. Med Sci Monit. 2006 Jun;12(6):CR231-9. Epub 2006 May 29.
36.              Geier DA, Geier MR. A case series of children with apparent mercury toxic encephalopathies manifesting with clinical symptoms of regressive autistic disorders. J Toxicol Environ Health A. 2007 May 15;70(10):837-51.
39.              Geier MR, Geier DA. Neurodevelopmental disorders after thimerosal-containing vaccines: a brief communication. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Jun;228(6):660-4.
40.              Gerber JS, Offit PA. Vaccines and autism: a tale of shifting hypotheses.Clin Infect Dis. 2009 Feb 15;48(4):456-61Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 2-3 December 2004. Wkly Epidemiol Rec. 2005 Jan 7;80(1):3-7. English, French.
41.              Goldson E. Autism: an update. Adv Pediatr. 2009;56:187-201.
42.              Goodman MJ, Nordin J. Vaccine adverse event reporting system reporting source: a possible source of bias in longitudinal studies. Pediatrics. 2006 Feb;117(2):387-90.
43.              Guzzi G. Of vaccine-autism, thimerosal, and metallothioneins. Pediatr Allergy Immunol. 2007 Feb;18(1):88; author reply 89.
44.              Harappanahally GV, Trask CL, Mandelbaum DE. Vaccines and autism: an update. Med Health R I. 2007 Oct;90(10):308-10. Review.  
45.              Harv Ment Health Lett. 2003. Autism mysteries: new clues. Dec;20(6):1-2.
46.              Hayney MS. Vaccine safety: no link between thimerosal and autism. J Am Pharm Assoc (2003). 2004 Nov-Dec;44(6):725-6.
47.              Hensley E, Briars L. Closer look at autism and the measles-mumps-rubella vaccine.J Am Pharm Assoc (2003). 2010 Nov-Dec;50(6):736-41.
48.              Holmes AS, Blaxill MF, Haley BE. Reduced levels of mercury in first baby haircuts of autistic children. Int J Toxicol. 2003 Jul-Aug;22(4):277-85.
49.              Hornig M, Chian D, Lipkin WI. Neurotoxic effects of postnatal thimerosal are mouse strain dependent. Mol Psychiatry. 2004 Sep;9(9):833-45.
50.              Hughes JR. A review of recent reports on autism: 1000 studies published in 2007. Epilepsy Behav. 2008 Oct;13(3):425-37.
51.              Hughes JR. Presence of thimerosal in vaccines. Epilepsy Behav. 2009 Apr;14(4):710.
52.              Hurley AM, Tadrous M, Miller ES. Thimerosal-containing vaccines and autism: a review of recent epidemiologic studies. J Pediatr Pharmacol Ther. 2010 Jul;15(3):173-81.
53.              Hviid A, Stellfeld M, Wohlfahrt J, Melbye M. Association between thimerosal-containing vaccine and autism. JAMA. 2003 Oct 1;290(13):1763-6.
54.              Hviid A. Postlicensure epidemiology of childhood vaccination: the Danish experience. Expert Rev Vaccines. 2006 Oct;5(5):641-9. Review.
55.              Chatterjee A, O'Keefe C. Current controversies in the USA regarding vaccine safety. Expert Rev Vaccines. 2010 May;9(5):497-502.
56.              Chez MG, Chin K, Hung PC. Immunizations, immunology, and autism. Semin Pediatr Neurol. 2004 Sep;11(3):214-7. Review.
57.              Institute of Medicine (US) Immunization Safety Review Committee. Immunization Safety Review: Vaccines and Autism.Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.
58.              Jick H, Kaye JA.  Autism and DPT vaccination in the United Kingdom. N Engl J Med. 2004 Jun 24;350(26):2722-3.
59.              Kirkland A.,  redibility battles in the autism litigation.Soc Stud Sci. 2012 Apr;42(2):237-61.
60.              Kurt TL. ACMT position statement: the Iom report on thimerosal and autism. J Med Toxicol. 2006 Dec;2(4):170-1.
61.              Larson HJ, Cooper LZ, Eskola J, Katz SL, Ratzan S. Addressing the vaccine confidence gap. Lancet. 2011 Aug 6;378(9790):526-35.
62.              Lazoff T, Zhong L, Piperni T, Fombonne E. Prevalence of pervasive developmental disorders among children at the English Montreal School Board. Can J Psychiatry. 2010 Nov;55(11):715-20.
63.              Levenson D. Institute of Medicine rejects vaccine-autism link. Rep Med Guidel Outcomes Res. 2004 Jun 11;15(11):9-10, 12.
64.              Levitsky LL. Childhood immunizations and chronic illness. N Engl J Med. 2004 Apr 1;350(14):1380-2.
65.              MacIntyre CR, Leask J. Immunization myths and realities: responding to arguments against immunization. J Paediatr Child Health. 2003 Sep-Oct;39(7):487-91. Review.
66.              Mádi A. Being on the track of thimerosal. Review. Acta Microbiol Immunol Hung. 2005;52(1):95-103. Review.
67.              Madsen KM, Lauritsen MB, Pedersen CB, Thorsen P, Plesner AM, Andersen PH, Mortensen PB. [Thimerosal and the occurrence of autism. Negative ecological evidence from Danish registry-data]. Ugeskr Laeger. 2004 Sep 13;166(38):3291-3. Danish.
68.              Madsen KM, Lauritsen MB, Pedersen CB, Thorsen P, Plesner AM, Andersen PH, Mortensen PB. Thimerosal and the occurrence of autism: negative ecological evidence from Danish population-based data. Pediatrics. 2003 Sep;112(3 Pt 1):604-6.
69.              Mann JR. Questions about thimerosal remain. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Oct;228(9):991-2; discussion 993-4.
70.              McCormick MC. The autism "epidemic": impressions from the perspective of immunization safety review. Ambul Pediatr. 2003 May-Jun;3(3):119-20.
71.              Meadows M.  IOM report: no link between vaccines and autism. FDA Consum. 2004 Sep-Oct;38(5):18-9.
72.              Meilleur AA, Fombonne E. Regression of language and non-language skills in pervasive developmental disorders. J Intellect Disabil Res. 2009 Feb;53(2):115-24.
73.              Miles JH, Takahashi TN. Lack of association between Rh status, Rh immune globulin in pregnancy and autism. Am J Med Genet A. 2007 Jul 1;143A(13):1397-407.
74.              Miller L, Reynolds J. Autism and vaccination-the current evidence. J Spec Pediatr Nurs. 2009 Jul;14(3):166-72.
75.              Minami T, Miyata E, Sakamoto Y, Yamazaki H, Ichida S. Induction of metallothionein in mouse cerebellum and cerebrum with low-dose thimerosal injection.Cell Biol Toxicol. 2010 Apr;26(2):143-52.
76.              Minami T, Oda K, Gima N, Yamazaki H. Effects of lipopolysaccharide and chelator on mercury content in the cerebrum of thimerosal-administered mice. Environ Toxicol Pharmacol. 2007 Nov;24(3):316-20.
77.              Montana M, Verhaeghe P, Ducros C, Terme T, Vanelle P, Rathelot P. Safety review: squalene and thimerosal in vaccines. Therapie. 2010 Nov-Dec;65(6):533-41. Epub 2010 Dec 23. Review.
78.              Moreland R. National vaccine injury compensation program: the potential impact of Cedillo for vaccine-related autism cases. J Leg Med. 2008 Jul-Sep;29(3):363-80.
79.              Morris SA, Bernstein HH. Immunizations, neonatal jaundice, and animal-induced injuries. Curr Opin Pediatr. 2004 Aug;16(4):450-60. Review.
80.              Mrozek-Budzyn D, Majewska R, Kiełtyka A, Augustyniak M. Lack of association between thimerosal-containing vaccines and autism. Przegl Epidemiol. 2011;65(3):491-5. Polish.
81.              Muñoz M A, Abarca V K, Jiménez de la J J, Luchslnger F V, O'Ryan G M, Ripoll M E, Valenzuela B MT, Vergara F R. Safety of thimerosal containing vaccines. Statement of the Consultive Committee of Immunizations on behalf of the Chilean Infectious Diseases Society. Rev Chilena Infectol. 2007 Oct;24(5):372-6. Epub 2007 Oct 26. Review. Spanish.  
82.              Mutter J, Naumann J, Schneider R, Walach H, Haley B. Mercury and autism: accelerating evidence? Neuro Endocrinol Lett. 2005 Oct;26(5):439-46. Review.
83.              National Advisory Committee on Immunization (NACI). Thimerosal: updated statement. An Advisory Committee Statement (ACS). Can Commun Dis Rep. 2007 Jul 1;33(ACS-6):1-13. English, French
84.              Offit PA. Thimerosal and vaccines--a cautionary tale. N Engl J Med. 2007 Sep 27;357(13):1278-9.
85.              Olczak M, Duszczyk M, Mierzejewski P, Meyza K, Majewska MD. Persistent behavioral impairments and alterations of brain dopamine system after early postnatal administration of thimerosal in rats. Behav Brain Res. 2011 Sep 30;223(1):107-18.
86.              Olczak M, Duszczyk M, Mierzejewski P, Wierzba-Bobrowicz T, Majewska MD. Lasting neuropathological changes in rat brain after intermittent neonatal administration of thimerosal. Folia Neuropathol. 2010;48(4):258-69.
87.              Ortolon K. Apples and oranges. Tex Med. 2005 Sep;101(9):49-51.
88.              Parker S, Todd J, Schwartz B, Pickering L. Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data. Pediatrics. 2005 Jan;115(1):200.
89.              Parker SK, Schwartz B, Todd J, Pickering LK. Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data. Pediatrics. 2004 Sep;114(3):793-804. Review. Erratum in: Pediatrics. 2005 Jan;115(1):200.
90.              Peacock G, Yeargin-Allsopp M. Autism spectrum disorders: prevalence and vaccines. Pediatr Ann. 2009 Jan;38(1):22-5.
91.              Price CS, Thompson WW, Goodson B, Weintraub ES, Croen LA, Hinrichsen VL, Marcy M, Robertson A, Eriksen E, Lewis E, Bernal P, Shay D, Davis RL, DeStefano F. Prenatal and infant exposure to thimerosal from vaccines and immunoglobulins and risk of autism. Pediatrics. 2010 Oct;126(4):656-64.
92.              Rimland B. Association between thimerosal-containing vaccine and autism. JAMA. 2004 Jan 14;291(2):180; author reply 180-1.
93.               Rode D. Are mercury amalgam fillings safe for children? An evaluation of recent research results. Altern Ther Health Med. 2006 Jul-Aug;12(4):16-7. Review.
94.              Rutter M. Aetiology of autism: findings and questions. J Intellect Disabil Res. 2005 Apr;49(Pt 4):231-8.
95.              Rutter M. Incidence of autism spectrum disorders: changes over time and their meaning. Acta Paediatr. 2005 Jan;94(1):2-15. Review.
96.              Scahill L, Bearss K. The rise in autism and the mercury myth. J Child Adolesc Psychiatr Nurs. 2009 Feb;22(1):51-3.
97.               Scalzo A, Haller K. ,The thimerosal insinuation. Mo Med. 2012 Jan-Feb;109(1):14-5.
98.              Shevell M, Fombonne E. Autism and MMR vaccination or thimerosal exposure: an urban legend? Can J Neurol Sci. 2006 Nov;33(4):339-40.
99.               Schechter R, Grether JK. Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: an assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink. Arch Gen Psychiatry. 2008 Jan;65(1):19-24.
100.          Schultz ST. Does thimerosal or other mercury exposure increase the risk for autism? A review of current literature. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2010;70(2):187-95. Review.
101.          Silbergeld EK. Mercury, vaccines, and autism, revisited. Am J Public Health. 2008 Aug;98(8):1350; author reply 1350-1.
102.          Silverman RD. Litigation, regulation, and education--protecting the public's health through childhood immunization. N Engl J Med. 2009 Jun 11;360(24):2500-1.
104.          Singh VK, Rivas WH. Detection of antinuclear and antilaminin antibodies in autistic children who received thimerosal-containing vaccines. J Biomed Sci. 2004 Sep-Oct;11(5):607-10.
105.           Siva N., Thiomersal vaccines debate continues ahead of UN meeting. Lancet. 2012 Jun 23;379(9834):2328.
106.          Solt I, Bornstein J. Childhood vaccines and autism--much ado about nothing?. Harefuah. 2010 Apr;149(4):251-5, 260. Review. Hebrew.  
107.          Stehr-Green P, Tull P, Stellfeld M, Mortenson PB, Simpson D. Autism and thimerosal-containing vaccines: lack of consistent evidence for an association. Am J Prev Med. 2003 Aug;25(2):101-6.
108.          Stewart AM. When vaccine injury claims go to court. N Engl J Med. 2009 Jun 11;360(24):2498-500.
109.          Stokstad E. Epidemiology. Vaccine-autism link dealt blow. Science. 2003 Sep 12;301(5639):1454-5. No abstract available. Erratum in: Science. 2003 Nov 14;302(5648):1153.
110.          Sugarman SD. Cases in vaccine court--legal battles over vaccines and autism. N Engl J Med. 2007 Sep 27;357(13):1275-7.
111.          Taylor B. Vaccines and the changing epidemiology of autism. Child Care Health Dev. 2006 Sep;32(5):511-9. Review.
112.          Thompson WW, DeStefano F, Chen R. Letter to the editor. The safety of thimerosal in newborn and infant vaccines. Vaccine. 2004 Dec 2;23(3):281-2.
113.          Thompson WW, Price C, Goodson B, Shay DK, Benson P, Hinrichsen VL, Lewis E, Eriksen E, Ray P, Marcy SM, Dunn J, Jackson LA, Lieu TA, Black S, Stewart G, Weintraub ES, Davis RL, DeStefano F; Vaccine Safety Datalink Team. Early thimerosal exposure and neuropsychological outcomes at 7 to 10 years. N Engl J Med. 2007 Sep 27;357(13):1281-92.
114.          Thorpe EL, Zimmerman RK, Steinhart JD, Lewis KN, Michaels MG. Homeschooling parents' practices and beliefs about childhood immunizations. Vaccine. 2012 Feb 1;30(6):1149-53.
115.          Verstraeten T, Davis RL, DeStefano F, Lieu TA, Rhodes PH, Black SB, Shinefield H, Chen RT; Vaccine Safety Datalink Team. Safety of thimerosal-containing vaccines: a two-phased study of computerized health maintenance organization databases. Pediatrics. 2003 Nov;112(5):1039-48. Erratum in: Pediatrics. 2004 Jan;113(1):184.
116.          Verstraeten T. Thimerosal, the Centers for Disease Control and Prevention, and GlaxoSmithKline. Pediatrics. 2004 Apr;113(4):932.
117.          Wadman M. Autism's fight for facts: A voice for science. Nature. 2011 Nov 2;479(7371):28-31.
118.          Walker SJ, Segal J, Aschner M. Cultured lymphocytes from autistic children and non-autistic siblings up-regulate heat shock protein RNA in response to thimerosal challenge. Neurotoxicology. 2006 Sep;27(5):685-92. Epub 2006 Jun 16.
119.          Waterhouse L. Autism overflows: increasing prevalence and proliferating theories. Neuropsychol Rev. 2008 Dec;18(4):273-86.
120.          Weber CJ. Update on autism and childhood vaccines. Urol Nurs. 2008 Aug;28(4):290-1. Review.
121.          Weisser K, Bauer K, Volkers P, Keller-Stanislawski B. Thiomersal and immunisations. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2004 Dec;47(12):1165-74. Review. German.
122.          Young HA, Geier DA, Geier MR. Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: an assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink. J Neurol Sci. 2008 Aug 15;271(1-2):110-8.
123.          Zingg W. Does vaccination cause disease? Ther Umsch. 2005 Oct;62(10):665-74. Review. German.

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...