Monday, July 22, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 17. časť
  
Ako vidíte problematiku očkovania v najbližších rokoch. Ako sa bude situácia u nás vyvíjať?

Rozvoj vakcinológie ide dopredu veľmi rýchlo. Vyvíjajú sa vakcíny proti takým chorobách ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, atheroskleróza, hypertenzia, obezita, skleróza multiplex, myastenia gravis, alergie. Vyvíjajú sa nové spôsoby výroby a nové formy aplikácie (prehltnutím, kvapkami do nosa a pod.) s cieľom zvýšiť účinnosť a bezpečnosť vakcín.
Projekt ľudského genómu  akceleroval rozvoj „personalizovanej medicíny“  a naštartoval rozvoj „prediktívnej vakcinológie“. Tá dáva predpoklad prípravy vakcín individuálne, na základe rozpoznania genetickej informácie a génov zodpovedných za daný mikroorganizmus, resp. dispozície na určitú chorobu. To je však otázka budúcnosti. 
Čo sa týka blízkej budúcnosti na Slovensku, našou snahou je zaistiť dostupnosť kvalitných očkovacích látok, sledovať žiaduce a nežiaduce účinky očkovania, udržať vysokú zaočkovanosť a chrániť tak zdravie verejnosti. Ja osobne pevne verím, že väčšina obyvateľov Slovenska si aj naďalej zachová svoj pozitívny vzťah k očkovaniu a aktivity odporcov budú na okraji záujmu verejnosti a médií. To, čo človek má, často ocení, až keď to stratí. Treba len dúfať, že to tak na Slovensku nebude aj s výbornou situáciou vo výskyte chorôb, ktorým sa dá zabrániť očkovaním. Vážiť si zdravie znamená chrániť si ho.
 

Friday, July 19, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 16. časť

V niektorých krajinách majú fondy na odškodnenie ľudí, ktorí ochoreli v dôsledku očkovania. Prečo existujú, keď podľa mnohých našich odborníkov ťažké postihnutia v dôsledku očkovania neexistujú? Čím sme my na Slovensku výnimoční, že sa u nás nevyskytujú takéto prípady, keď sa používajú rovnaké vakcíny?

Ja mám opačné skúsenosti. Ako príklad uvediem rozhodnutie Amerického ústavného súdu v roku 2010 neodškodniť autistické deti. V rozhodnutí sa okrem iného udáva, že: „Autismus je obávaná diagnóza, ktorá spôsobuje rodinám nespočetné ťažkosti, ale obviňovanie očkovania bez dôkazov iba ubližuje ostatným rodinám, ktoré môžu byť natoľko vystrašené, že nedajú svoje deti očkovať. Deťom s autismom by viac pomohlo, keby finančné prostriedky, ktoré dávajú aktivisti právnikom venovali výskumu na objasnenie pravých príčin autizmu (15).

Zdroje:
15.    The Wall Street Journal, 17.3.2010 str. 17, dostupné na www.ockovanieinfo.sk   

Wednesday, July 17, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 15. časť

Možno jednoznačne povedať, že riziko ochorenia dieťaťa na danú chorobu, ak ho proti nej nezaočkujeme, je vyššie, ako riziko nežiaduceho účinku vyvolaného očkovaním?

Áno, riziko prekonania ochorenia je mnohonásobne vyššie, ako prekonanie očkovania. Očkovanie zdravie nepoškodzuje, ale chráni! 

Monday, July 15, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 14. časť

Ako by mal postupovať rodič, ak sa rozhodne, že svoje dieťa nedá zaočkovať? Musí podpísať lekárovi nejaké dokumenty? Vraj sa takéto konanie „odmeňuje“ pokutou vo výške až 331 eur.

Odmietnutie očkovania sa v súlade s našou platnou legislatívou hodnotí ako priestupok a podľa toho sa aj postupuje. Môžete mi veriť, že to nie je uspokojivý stav. Nikoho z lekárov neteší vyberať pokuty. Epidemiológovia nie sú policajti, sú to odborníci, ktorí by boli oveľa radšej, keby deti boli chránené. Zaplatenie pokuty deti pred nákazou neochráni. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20. novembra 1989 má každé dieťa právo na preventívnu starostlivosť vrátane očkovania. Rodičia by mali zvážiť svoje rozhodnutia a konať tak, aby si raz sami nevyčítali, že im toto právo uprené nebolo, tak prečo ho upierajú svojim deťom. 

Friday, July 12, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 13. časť

Pýtala sa nás mamička dievčatiek, ktoré čaká preočkovanie MMR vakcínou v 11. roku života, či aj u týchto starších detí hrozí riziko nežiaducich účinkov. Väčšinou sa spomínajú najmenšie detičky. Doteraz boli zaočkované podľa očkovacieho kalendára. 

Riziko vzniku nežiaducich reakcií po očkovaní je veľmi malé, nedajú sa však úplne vylúčiť. Najčastejšie je to bolestivosť v mieste vpichu, prípadne horúčka, ktorá v priebehu 2-3 dní klesne. Preto odporúčam naplánovať si po očkovaní pokojnejší režim.

Wednesday, July 10, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 12. časť

„Radšej si s osýpkami odležať dva týždne, ako sa potom celý život starať o invalidné dieťa, ktoré bolo predtým zdravé.“ Hovorí v zmienenom dokumente Obchod so strachom s plačom mamička, ktorá opisuje, že kombinácia dvoch vakcín v 15. mesiaci veľmi poškodila jej synčeka, ktorý trpí autizmom. Opisuje, že po tom poslednom očkovaní prišiel neutíšiteľný krik, jakot v obrovskej výške, ktorý trval hodinu aj dve niekoľkokrát za noc a opakoval sa noc čo noc. Patrí tento krik medzi nežiaduce prejavy očkovania? 

Áno, neutíšiteľný plač trvajúci viac ako tri hodiny do 48 hodín po očkovaní je nežiadúcim účinkom očkovania. Je mi veľmi ľúto, keď dieťa trpí autizmom. Sama som matka a viem, čo to je mať vážne choré dieťa. Záleží len na nás rodičoch, ako sa s takýmto utrpením vysporiadame. Niektorí sa sústredia na hľadanie vinníka a niektorí sa snažia aj v trápení nájsť niečo pozitívne. Nikdy som neoľutovala tie najťažšie chvíle, ktoré som so svojim dieťaťom prežila. Mnohí rodičia v snahe nájsť vinníka uveria aj tomu, čo nie je pravda. Dnes je vedecky dokázané že vznik autizmu nesúvisí s očkovaním proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Prikladám k tomu aj 25 citácii vedeckých článkov, ktoré vyvracajú súvislosť medzi vakcínou proti osýpkam, rubeole a mumpsu a rozvojom  autizmu, resp. Crohnovej choroby. Viac o bezpečnosti vakcín sa môžu rodičia dočítať v dokumente Americkej pediatrickej akadémie nazvanom „Bezpečnosť vakcín: Preskúmanie dôkazov“ (10) 
O tom, či je také neškodné ochorieť na osýpky by mala matka uvažovať až potom, čo si pozrie video na stránke www.ockovanieinfo.sk .
Odporcovia očkovania často pripisujú očkovaniu za vinu vznik takých ochorení, ktorých príčina nie ja známa. Typickým príkladom bolo tvrdenie, že „Thiomersal vo vakcínach spôsobuje autizmus“. Thiomersal je dezinfekčná látka, ktorá zabraňuje kontaminácii vakcíny. Používa sa pri viac dávkovom balení vakcín, aby pri opakovanom napichovaní ampulky nedošlo ku bakteriálnemu znečisteniu jej obsahu. Vakcíny dodávané v jednorazových striekačkách thiomersal neobsahujú, pretože nie je na to dôvod. Odporúčanie ukončiť jeho použitie vo vakcínach sa zakladá výhradne len na rešpektovaní princípu „predbežnej bezpečnosti“, ktorý prijala Európska únia. Thiomersal sa vo vakcínach používa už 85 rokov, podobne ako aj v očných kvapkách. Prečo vznikla panika okolo thiomersalu? V roku 1999 sa v USA objavili obavy z expozície ortuťou po očkovaní vakcínami, ktoré ho obsahovali. Vychádzali z toho, že kumulatívne množstvo ortuti po očkovaní dojčiat všetkými odporúčanými dávkami vakcín s obsahom thiomersalu by mohlo prekročiť bezpečnostný limit, ktorý stanovil americký úrad pre metylortuťové zlúčeniny. Preparáty s obsahom  metylortuti sa používajú ako postreky rastlín a sú toxické. Thiomersal sa však metabolizuje v organizme na  etylortuť. Vedci vo viacerých výskumoch porovnávali pôsobenie etylortute a metylortute na človeka a výsledky jednoznačne preukázali na ich rozdiely. Predovšetkým biologický polčas rozpadu etylortuti je kratší (2,1 - 8,6 dňa), než polčas rozpadu metylortuti (21,5 dňa). Expozícia etylortuťou po očkovaní je krátkodobá. Nebezpečná je dlhodobá expozícia vysokými dávkami v oblastiach, kde je kontaminované prostredie. (11)
V roku 2003 využil pri svojej kampani vo voľbách za senátora Kalifornie Arnold Schwarzeneger argument, že v prípade zvolenia zakáže používať vakcíny s obsahom thiomersalu. V tom čase sa v USA zaznamenával vzostup počtu autistických detí. Príčina vzniku autizmu dodnes nie je dokázaná, ale skupiny bojujúce proti očkovaniu to pripisovali expozícii thiomersalu vo vakcínach  Po nástupe do funkcie senátora Arnold Schwarzeneger sľub dodržal a vakcíny s thiomerzalom zakázal. Po rokoch sledovania sa ukázal objektívny výsledok: Napriek zákazu thiomersalu vo vakcínach sa v Kalifornii výskyt autizmu nezmenil a stúpa tak ako v štátoch, ktoré thiomersal stále používajú.
Úlohu thiomerzalu pri výskyte vývojových porúch detí sa snažili zistiť v Kanade v štúdií, do ktorej bolo zaradených 23 635 detí. Cieľom štúdie bolo zistiť výskyt vývojových porúch vrátane autizmu a zhodnotiť dopad prerušenia používania vakcín s obsahom thiomersalu od roku 1996 do roku 2009 na očkovanie detí. Výsledky štúdie potvrdili, že výskyt porúch sa v sledovanom období zvýšil o 1% a vysadenie thiomerzalu z vakcín neovplyvnilo riziko ich vzniku (12)
    V ďalšej štúdii, v ktorej sa porovnávalo 256 detí s autizmom s 752 zdravými deťmi nebolo zistené zvýšené riziko vzniku autizmu  po očkovaní vakcínami s obsahom thiomerzalu ani po podaní prípravkov s obsahom imunoglobulínov (13)
Diskusia okolo thiomersalu ako príčiny vzniku autizmu viedla tak ďaleko, že toto tvrdenie označili autori odborného článku za „najškodlivejší lekársky podvod posledných 100 rokov“  (14)

Je smutné, že odporcovia očkovania nemajú zábrany vo vyvolávaní aspoň pochybností, keď už nie paniky medzi rodičmi. Vysloviť a zverejniť pochybnosti je veľmi jednoduché a rýchle, potvrdiť, alebo vyvrátiť ich vyžaduje seriózne dlhodobé sledovania a štúdie. Keď sa však štúdiami vyvráti tvrdenie, odporcovia prídu s novým a o starom, nepotvrdenom, už nehovoria. Sama si pamätám, že pri zavádzaní očkovania proti vírusovej žltačke typu B v roku 1986 sa šírili fámy, že očkovaní sú zároveň aj infikovaný AIDS. V tom čase totiž boli na Slovensku prvé potvrdené prípady AIDS. Mnohí sa pamätajú na paniku, ktorú počas pandémie chrípky na prelome rokov 2009/10 vyvolali na svojich stránkach odporcovia očkovania a médiá, hladné po senzáciách ich prebrali. Dnes už vieme, že výroba, nie vývoj pandemických vakcín trval 6 mesiacov (vakcíny sa vyvíjali dávno, 5-10 rokov, pred pandémiou), že u nás používaná pandemická vakcína nevyvolala ani jeden prípad syndrómu Perzského zálivu, že po očkovaní pandemickou vakcínou nikto nezomrel. Zato však počas pandémie zomrelo na Slovensku minimálne 108 ľudí, z toho 6 tehotných žien.   
    Rada by som zdôraznila, že odporcovia očkovania nemajú žiadnu zodpovednosť za zdravie ľudí a jasne to deklarujú na svojich webových stránkach. Na webovej stránke Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania je napísané: „Obsah týchto stránok odráža výlučne názor jej autorov a slúži len na informačné účely. Prezentované názory sa nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Podrobnosti o okolnostiach ktorejkoľvek osoby by mali byť konzultované s kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a až na základe toho robiť rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť zdravie tejto osoby alebo kohokoľvek v jej starostlivosti.“ Na webovej stránke Slobody v očkovaní je jasne napísané, že „Obsah článku je názorom autora a je určený výlučne na informovanie verejnosti. Nesmie sa chápať ako lekárske odporúčanie. Autori nepreberajú zodpovednosť za prípadné škody“. Autori sa týmito vyhláseniami zbavujú zodpovednosti a zároveň tým škody pripúšťajú. Záleží len na rodičoch, komu budú veriť. Či odborníkom a vedeckým inštitúciám, alebo autorom článkov na uvedených stránkach, ktorí vôbec nemajú medicínske vzdelanie.
To však neznamená, že sa bezpečnosti vakcín a výkonu očkovania nemá venovať pozornosť. Práve naopak. Hlásenie závažných a neočakávaných nežiaducich účinkov každého lieku vrátane očkovacej látky je vecou profesionálnej cti každého lekára. Nikto z očkujúcich nechce očkovaného poškodiť. K prirodzeným obavám z očkovania zo strany rodičov je potrebné pristupovať s porozumením. Odborná verejnosť musí trvale sledovať závažné vedľajšie účinky očkovanie a podrobne skúmať príčinnú súvislosť medzi vzniknutou komplikáciou s predchádzajúcou vakcináciou. Na základe súčasných vedeckých poznatkov však nie je žiadna súvislosť medzi vznikom autizmu a očkovaním. Ak to nejaký lekár potvrdil, tak je to jeho subjektívny názor.

Zdroje:

10.    http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/Documents/vaccinestudies.pdf

11.    Burbacher TM, Shen DD, Liberato N, Grant KS, Cernichiari E, Clarkson T.: Comparison of blood and brain mercury levels in infant monkeys exposed to methylmercury or vaccines containing thimerosal,  Environ Health Perspect. 2005 Aug;113(8):1015-21.

12.    Lazoff T, Zhong L, Piperni T, Fombonne E.: Prevalence of pervasive developmental disorders among children at the English Montreal School Board, Can J Psychiatry. 2010 Nov;55(11):715-20

13.    Price CS, Thompson WW, Goodson B, Weintraub ES, Croen LA, Hinrichsen VL, Marcy M, Robertson A, Eriksen E, Lewis E, Bernal P, Shay D, Davis RL, DeStefano F.: Prenatal and infant exposure to thimerosal from vaccines and immunoglobulins and risk of autism. Pediatrics. 2010 Oct;126(4):656-64.

14.    Flaherty DK: The vaccine-autism connection: a public health crisis caused by unethical medical practices and fraudulent science. Ann Pharmacother. 2011 Oct;45(10):1302-4

 

Monday, July 8, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 11. časť

Aké nežiaduce účinky sa môžu u dieťaťa objaviť po očkovaní? Badať ich bezprostredne do pár hodín či dní, alebo je tu aj dlhšia časová nadväznosť, keď by sa mohlo zdať, že daný problém nesúvisí s očkovaním?

Po podaní vakcíny rovnako ako po podaní ostatných liekov môžu vzniknúť nežiaduce reakcie. Tie môžu byť očakávané a neočakávané. Očakávané sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, resp. v príbalovom letáku. Neočakávané sú také, ktoré tam nie sú uvedené.
Najčastejšie sú lokálne reakcie v mieste vpichu – bolesť, začervenanie a opuch. Ďalej môže vniknúť vred (absces) v mieste podania, horúčka, zdurenie lymfatických uzlín. Zriedkavé sú alergické reakcie, až anafylaktický šok. Môže sa objaviť vyrážka, bolesti kĺbov, neutíchajúci plač trvajúci viac ako 3 hodiny, kŕče, veľmi vzácne môže vzniknúť porucha zrážania krvi.
 

Friday, July 5, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 10. časť

V dokumente o očkovaní Obchod so strachom, ktorý bol odvysielaný v televízii a možno si ho pozrieť na internete, hovorí zakladateľ imunológie na Slovensku prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.: „Očkovanie sa stalo hromadnou záležitosťou a začala chýbať individualizácia, kontrola pacienta atď., takže vznikli aj určité komplikácie. Samozrejme, že keď sú nejaké následky, tak lekár, ktorý očkuje, mal by aspoň orientačne pacienta vyšetriť... Napríklad alergickí pacienti – tí majú byť vyslovene zvláštne očkovaní, pretože nevieme, na čo je pacient precitlivený a očkovacia látka obsahuje mnohé antigény alebo alergény a môžeme mu urobiť zle.“ Očkujeme však deti vo veku, keď ešte napríklad nie je známe, či nie sú alergické na určitú zložku vakcíny. Nemôžu im jednotlivé komponenty vo vakcíne ublížiť?

Očkovanie bolo hromadnou záležitosťou za socializmu. Sama si pamätám, ako nás očkovali v škole, hromadne, bez akéhokoľvek vyšetrenia. Dnes je to však inak. Očkovať sa môže len v zdravotníckom zariadení, najčastejšie je to v poradniach, do ktorých chodia mamičky so zdravými deťmi, čo znižuje možnosť, že sa dieťa v čakárni nakazí od iného dieťaťa. Ako som už spomínala súčasťou očkovania je vyšetrenie dieťaťa. Očkuje lekár, ktorý pozná dieťa veľakrát už od narodenia, starší pediatri poznajú aj rodičov a zdravotný stav celej rodiny. Očkujúci lekár má povinne v ambulancii protišokovú súpravu pre prípad vzniku alergického šoku. Takýchto reakcii je však minimum. Dieťa po očkovaní ostáva 30 minút v čakárni, aby v prípade takejto reakcie mohol zasiahnuť lekár.

Wednesday, July 3, 2013

Séria otázok a odpovedí o očkovaní

Očkovanie - otázky a odpovede 9. časť

Pred očkovaním rodič podpisuje informovaný súhlas s očkovaním. Sú podľa vašej skúsenosti v praxi rodičia dostatočne informovaní pred očkovaním dieťaťa?
Túto otázku by som rada pre vás ešte rozšírila o tútp časť:
Ako sa môže od rodičov vyžadovať podpísanie informovaného súhlasu, keď nemajú dostatočné informácie, pretože nejeden pediater na základe skúseností rodičov, neposkytne príbalový leták rodičovi a ak ho aj poskytne, na základe legislatívy EÚ výrobcovia vakcíny nemusia uvádzať zvyškové látky z výroby v zložení vakcíny (ako nás rodičia informovali, že si ich študujú z príbalových letákov totožných vakcín napr. z Austrálie a nachádzajú tam také látky ako formaldehyd, polysorbát, zvyšky antibiotík polymyxínu a neomycínu...). Rodič teda nemá dostatok informácií, aby podpísal informovaný súhlas.

Každý pediater by mal pred očkovaním rodičov poučiť, proti akej chorobe dieťa očkuje, aké sú riziká poškodenia zdravia dieťaťa po prípadnom prekonaní ochorenia a aké môžu byť komplikácie po očkovaní. Medzi povinné sú zaradené také očkovania, pri ktorých riziko poškodenia zdravia z ochorenia mnohonásobne prevyšuje riziko očkovania. Nie som pediater, ale tí pediatri, s ktorými sa o problematike očkovania rozprávam, to aj robia. A rodičov poučia, čo majú robiť, keby nežiadúce reakcie po očkovaní nastali. Súčasťou očkovania je aj vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa a otázka na zdravotný stav iných členov domácnosti. To preto, aby zistili, či dieťa nemôže byť v inkubačnom čase iného ochorenia, teda, či sa nenakazilo od chorého súrodenca.
     V súhrne charakteristických vlastností lieku dostupnom na internete sú informácie aj o prítomnosti stopových množstiev prídavných látok, takže v tom nevidím problém. Nemám pocit, ktorý sa tu niekto snaží vyvolať, že by sa rodičom niečo tajilo. Týmto informáciám treba však rozumieť. Keby vakcíny obsahovali nebezpečné množstvá akýchkoľvek látok, tak by nedostali registráciu. Vakcíny, tak ako všetky iné lieky podliehajú veľmi prísnym testovaniam. Formaldehyd je látka, ktorá nás obklopuje a dieťa je vystavené oveľa vyšším koncentráciám z prostredia, ako z očkovacích látok. Hlavným zdrojom formaldehydu v bytoch býva  nábytok z drevotriesky, podlahoviny, koberce či tapety. Je v syntetických živiciach, lepidlách a niektorých moridlách na drevo, ale aj v oblečení, čistiacich prostriedkoch, kozmetike, dokonca aj v niektorých nekvalitných plyšových hračkách. Formaldehyd je súčasťou cigaretového dymu, spalín dieselových aj benzínových motorov. Pre pitnú vodu je najvyššia povolená hodnota 900 mg/l, pre ovzdušie v byte  60 µg/m3.  Polčas rozpadu v krvi je asi 90 sekúnd, rozkladá sa na kyselinu mravčiu, ktorú človek vylúči močom a oxid uhličitý, ktorý vydychuje. Formaldehyd je označený ako možný vyvolávateľ onkologických ochorení, ale musí pôsobiť vo vysokých dávkach a dlhší čas. Vystaveniu dieťaťa formaldehydu sa nevyhneme ani v byte, ani  pri prechádzke po ulici. Stopové, to znamená nemerateľné množstvo formaldehydu, ktoré môže byť  vo vakcíne nemôže dieťa poškodiť. 
V tejto súvislosti musím spomenúť, ako MUDr. Eleková manipuluje údaj o maximálnom povolenom obsahu hliníka vo vakcínach podľa európskeho liekopisu. Ten určuje normu pre JEDNU dávku vakcíny, nie pre maximálne množstvo hliníka pri podaní viacerých vakcín súčasne. Predstava, že by Európska lieková agentúra (EMA) schválila použitie kombinácie vakcín, ktoré by odporovalo bezpečnostnej norme stanovenej Európskym liekopisom je nelogická až absurdná. Údaj o norme FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, vládna agentúra USA) udávaný MUDr. Elekovou  je podobný. Je nepredstaviteľné, aby lieková agentúra ako najvyšší orgán dohliadajúci na bezpečnosť liečiv schválila a zaregistrovala vakcíny, ktoré by svojim obsahom hliníka prekračovali jeho vlastnú bezpečnostnú normu. Môžem všetky mamičky uistiť, že bezpečnosti očkovacích látok sa venuje rovnaká pozornosť ako ich účinnosti. Ak by vakcína nespĺňala bezpečnostné podmienky, v skúšaní účinnosti by sa nepokračovalo a takáto vakcína by sa nedostala na trh. Prikladám nedávne vyhlásenie Globálneho poradného výboru pre bezpečnosť očkovacích látok Svetovej zdravotníckej organizácie v tejto veci, ktoré jasne hovorí, že záťaž hliníka prijatého podaním očkovacej látky nikdy neprekračuje bezpečnostnú normu stanovenú regulačnými orgánmi. (9)

Zdroje:
9.    http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/adjuvants/Jun_2012/en/

 

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...