Wednesday, February 11, 2015

Stanovisko k rozhodnutiu Ústavného súdu vo veci posúdenia ústavnosti právnej úpravy povinného očkovania.Stanovisko k rozhodnutiu Ústavného súdu vo veci posúdenia ústavnosti právnej úpravy povinného očkovania.

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vítam ako víťazstvo zdravého rozumu, pretože je múdre a zodpovedné aj k budúcim generáciám. Z odborného hľadiska nie je dôvod na zrušenie povinného očkovania.
Reakcie odporcov očkovania v zmysle, že vzniká bezprávie,vnímam ako neadekvátne. Demokraciu nechápem ako systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce, ale ako systém, v ktorom je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené v prospech spoločnosti a v tomto prípade zdravia verejnosti.
Dôsledným dodržiavaním povinnosti očkovania najmä rodičmi, pediatrami a epidemiológmi sa na Slovensku doteraz dosahovala vysoká zaočkovanosť. Vďaka nej sú obyvatelia chránení pred 10 chorobami s vážnymi zdravotnými následkami až ohrozením života. Zrušením povinného očkovania by došlo k vážnemu a neuváženému ohrozeniu zdravia verejnosti, k zbytočným ochoreniam, úmrtiam a epidémiám.
V súčasnosti majú rodičia možnosť odmietnuť očkovanie svojho dieťaťa a zaplatiť pokutu. Zaplatenie pokuty však dieťa pred chorobami neochráni. Podľa kontroly očkovania vykonanej k 31.8.2014 (zdroj: RÚVZ Bratislava) klesla zaočkovanosť proti osýpkam v Bratislavskom kraji pod hranicu, kedy sa neočkovaní môžu spoliehať na tzv. kolektívnu imunitu. To v praxi znamená, že pri zavlečení vírusu osýpok dôjde k šíreniu ochorení a vzniku epidémií so zbytočnými zdravotnými a ekonomickými následkami. Chorľavieť budú aj deti, ktoré nie sú očkované vzhľadom na nízky vek alebo vážne kontraindikácie. Rodičia by si mali uvedomiť, že v prípade ohrozenia zdravia ich dieťaťa im ani webové stránky, ani časopisy odporcov očkovania nepomôžu. Podľa našich prieskumov zostáva lekár najdôveryhodnejším zdrojom informácii o očkovaní. Lekár, ktorý sa vzdeláva vo vakcinológii vie posúdiť prínos a bezpečnosť očkovania a vysvetlí to aj rodičom. Pravdivo informovaný rodič neváha dať svoje dieťa zaočkovať, pretože vie, že je to pre jeho dobro.
            Slovensko otvorene deklaruje povinnosť očkovania. Súčasná kampaň za „slobodu“ v očkovaní je v skutočnosti bojom proti očkovaniu ako takému. Ak by na Slovensku bola zrušená povinnosť očkovania, museli by sa prijať iné legislatívne opatrenia na zachovanie vysokej zaočkovanosti tak, ako to majú iné štáty EÚ. Inak by sa Slovensko vo výskyte chorôb vrátilo na začiatok 20. storočia. Je takmer isté, že snahy o zrušenie nových legislatívnych opatrení by boli rovnaké, aké sú v prípade povinnosti očkovania.
Možno v budúcnosti bude na Slovensku situácia, ktorá dovolí zrušiť povinnosť vo svojej aktuálnej úprave. Musia jej však predchádzať zmeny v chápaní ceny zdravia, väčšej zodpovednosti za vlastné zdravie a informovanosť verejnosti o rizikách nielen očkovania, ale aj o rizikách neočkovania. To však nie je jednoduchá ani krátka cesta.

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

V Bratislave, 11.2.2015

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...