Thursday, August 20, 2015

Riziko komplikácií osýpok, mumpsu a rubeoly a nežiaducich účinkov MMR vakcínyRiziko komplikácií osýpok, mumpsu a rubeoly a nežiaducich účinkov MMR vakcíny
príznak/choroba
výskyt u osýpok
výskyt po očkovaní MMR
exantém (vyrážka)
98%
5%, mierny
horúčka
98%, väčšinou vysoká
3-5%, vzácne vysoká
febrilné kŕče
7-8%
≤1%
trombocytopénia (znížené množstvo krvných doštičiek)
1:3000
1:30.000-50.000
zmeny v EEG (elektrická aktivita mozgu)
50-60%
len jednotlivé prípady
encefalitída (zápal mozgu)
- letalita (smrtnosť)
- trvalé následky
1:500-1:10.000
30%
20%
<1:1000.000, kauzalita otázna
?
?
SSPE
1:200.000
žiadne presvedčivé hlásenia
dočasná imunosupresia (oslabenie imunity)
dramatická, často ťažké sekundárne choroby (napr. bakteriálny zápal pľúc)
len slabá (preukázateľná dočasne negatívnym tuberkulínovým testom)

výskyt pri mumpse
výskyt po očkovaní MMR
parotitída (zápal príušných žliaz)

98%
0,5%
pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy)
2-5%
0,5%
orchitída (zápal semenníkov) u mužov
20-50%
1:1000.000
meningitída (zápal mozgových blán)
15%
1:1000.000
hluchota
1:20.000
0

výskyt u rubeoly
výskyt po očkovaní MMR
problémy s kĺbmi u žien
70%, dlhotrvajúce a silné (bolesti)
25%, väčšinou krátkodobé a mierne
rubeolová embryopatia (typická trias: hluchota, slepota, srdcové chyby) pri infekcii v tehotenstve
čím skoršie, tým väčšie riziko - až 60%
0
zdroj: Deutsches Grunes Kreuz

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...