Sunday, August 13, 2017

Do pozornosti sa mi dostal článok:

Chcela by som na neho reagovať:
„Je smutné, že rodičia zmenia názor na očkovanie až vtedy, keď je ich dieťa v ohrození života. Je to potvrdenie toho, čo sama matka tvrdí. Kampaň proti očkovaniu nie je postavená na odborných argumentoch, ani na dlhoročných skúsenostiach lekárov, ale na emóciách.
Ak rodič z týchto negatívnych emócii vytriezvie akýmkoľvek spôsobom, je to hodné obdivu, nie odsúdenia.  Vôbec sa nečudujem, že ju správca antivax portálu vyradil. Podľa ich pravidiel, kto nesúhlasí so všetkým, čo je tam napísané, ten tam nepatrí. Nechápem však, prečo ju neprijali zástancovia očkovania. Veď ona mala veľkú odvahu priznať sa, že urobila chybu, ktorú chce napraviť a navyše povedať to ostatným.  To vôbec nie je ľahké. Klobúk dolu! Jej príbeh pomôže mnohým rodičom, ktorí sa rozhodujú, či majú dať svoje dieťa zaočkovať. To má veľký význam. A mala by byť príkladom pre ostatných, ktorí majú podobné skúsenosti. Pretože ich je viac. Nemajú však odvahu prehovoriť, hanbia sa. Lekári tiež nemôžu o takýchto príbehoch rozprávať, lebo musia dodržiavať lekárske tajomstvo.

Michaela, ďakujem Vám.“

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, 
vedúca Katedry epidemiológie,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...