Tuesday, December 5, 2017

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS


                                                           


                                                                        Bratislava, 3. 12. 2017
                                                                                                             
 
VEC: Vyjadrenie Výboru Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS k prípadu  úmrtia 5 mesačného dieťaťa v obci Modrý Kameň dva dni po očkovaní.

V prvom rade vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad úmrtím malého dieťatka. Dávať do súvislosti jeho smrť s očkovaním je však predčasné a neodôvodnené. Nepoznáme totiž pravú príčinu úmrtia dieťaťa, ktorá sa stále iba zisťuje.
Podľa našich zistení dieťa dostalo dva dni pre úmrtím druhú dávku povinného očkovania, nasledujúci deň po očkovaní malo zvýšenú teplotu 37st. Prvú dávku očkovania znášalo bez akýchkoľvek vedľajších reakcií.
Vyzývame rodičov, aby nepodliehali panike a dávali svoje deti očkovať. Očkovanie ochráni ich deti pred vážnymi chorobami, ktoré neraz zanechávajú vážne trvalé následky a môžu byť aj príčinou úmrtia.

Členovia výboru SEVS:

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH - prezident SEVS, vedúca Katedry epidemiológie FVZ SZU Bratislava
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH - vedecký sekretár SEVS, hlavný odborník MZ SR pre epidemiológiu
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. - podpredseda SEVS, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH - hlavný odborník hlavného hygienika SR pre epidemiológiu, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Trenčín
MUDr. Erika Böhmová - ústavný hygienik, primár Oddelenia centrálnej sterilizácie, primár Oddelenia liečebnej výživy a stravovania, Onkologický ústav sv. Alžbety
MUDr. Andrea Kološová, PhD. - regionálny hygienik, RÚVZ Komárno
MUDr. Eva Striežová - regionálny hygienik, RÚVZ Žiar nad Hronom
MUDr. Silvia Kontrošová - vedúc oddelenia podpory zdravia RÚVZ Banská Bystrica
MUDr. Viera Morihladková - zástupca regionálneho hygienika RÚVZ v Banskej Bystrici
RNDr. Eva Matušková - vedúca odd. hygieny detí a mládeže, RÚVZ Nové Zámky
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
MUDr. Adriana Strečková

Vyjadrenie SEVSu k prípadu úmrtia dieťaťa dva dni po očkovaní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS                                                                      ...